O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.18. Utworzenie przewijanej treści za pomocą UIScrollView

Problem

Masz treść przeznaczoną do wyświetlenia na ekranie, ale wymaga ona większej ilości miejsca niż wielkość ekranu wyświetlającego ją urządzenia.

Rozwiązanie

Użyj klasy UIScrollView.

Analiza

Przewijanie widoku to jedna z funkcji, dzięki którym iOS naprawdę jest przyjemnym systemem operacyjnym. Można ją spotkać praktycznie wszędzie. Na pewno uruchamiałeś aplikacje Clock lub Contacts, prawda? Czy zwróciłeś uwagę, w jaki sposób wyświetlaną przez nie treść można przewijać w górę i w dół? Tak właśnie działa przewijany widok.

Istnieje tylko jedna podstawowa koncepcja dotycząca przewijanych widoków, którą musisz poznać: wielkość treści. Pozwala ona na dostosowanie widoku przewijanego do wielkości ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required