4.2. Dodanie kontrolera nawigacyjnego do aplikacji, w której wykorzystano funkcję Storyboard

Problem

W aplikacji, w której używana jest funkcja Storyboard, chcesz mieć możliwość zarządzania wieloma kontrolerami widoku.

Rozwiązanie

W pliku .storyboard ustaw kontroler nawigacyjny jako początkowy kontroler widoku.

Analiza

Jeżeli wykonałeś kroki przedstawione w „4.1. Utworzenie projektu z funkcją Storyboard” i uruchomisz aplikację w symulatorze iPhone’a, zobaczysz wyświetlony jedynie biały ekran bez żadnego paska nawigacyjnego na górze. Wynika to z faktu, że początkowym kontrolerem widoku pliku .storyboard jest kontroler widoku, a nie kontroler nawigacyjny. W celu dodania kontrolera nawigacyjnego do aplikacji z funkcją Storyboard, wykonaj przedstawione ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.