17.2. Przechowywanie i synchronizacja słowników w iCloud

Problem

W usłudze iCloud chcesz przechowywać dane klucz-wartość w postaci słownika. Ponadto chcesz mieć możliwość bezproblemowego odczytu i zapisu tego scentralizowanego oraz zsynchronizowanego słownika w różnych urządzeniach i na różnych kontach iCloud.

Rozwiązanie

Użyj klasy NSUbiquitousKeyValueStore.

Dane przechowywane w usłudze iCloud za pomocą klasy NSUbiquitousKeyValueStore są unikalnie tworzone w iCloud za pomocą profilu, który został umieszczony w aplikacji, oraz konta użytkownika iCloud. Innymi słowy, po prostu przechowujesz wartości w usłudze iCloud, używając klasy NSUbiquitousKeyValueStore i nie przejmujesz się, że dane użytkowników mogą się ze sobą pomieszać. Usługa iCloud automatycznie ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.