17.5. Przechowywanie dokumentów użytkownika w usłudze iCloud

Problem

Chcesz umożliwić użytkownikom Twojej aplikacji tworzenie dokumentów, które na dodatek powinny być dostępne we wszystkich urządzeniach wykorzystywanych przez danego użytkownika.

Rozwiązanie

Użyj klasy UIDocument.

Analiza

W urządzeniu użytkownik może mieć wiele plików różnego rodzaju utworzonych za pomocą różnych aplikacji, trzeba zatem przyjąć założenie, że każda z nich może umieszczać pewne ilości danych w pamięci masowej usługi iCloud użytkownika. Dlatego też jedynie dane tworzone przez użytkownika za pomocą Twojej aplikacji powinny być zapisywane w pamięci masowej usługi iCloud użytkownika. Jeśli przykładowo tworzysz przeglądarkę internetową, dane buforowane przez aplikację na dysku ...

Get iOS 5. Programowanie. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.