O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Rozmowy telefoniczne

Jak prawdopodobnie wiesz, obecnie iPhone oferują w Polsce sieci Orange i Era. Żeby porozmawiać przez iPhone w Stanach Zjednoczonych, trzeba być abonentem sieci AT&T Wireless. Zwolennicy operatorów Verizon, Sprint lub T-Mobile mają pecha. AT&T (poprzednio Cingular) ma iPhone na wyłączność przynajmniej do 2012 roku.

Dlaczego firma Apple wybrała AT&T? Z dwóch przyczyn.

Po pierwsze, firmie zależało na operatorze GSM (aby jej telefony działały również w Europie — patrz „Gniazdo słuchawek”). Po drugie, poszło o tradycyjny sposób projektowania telefonów w świecie telefonii komórkowej. To operator, a nie producent telefonu komórkowego podejmuje wszystkie decyzje i może zablokować każdą funkcję. Właśnie dlatego tradycyjne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required