O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Dodatkowe funkcje telefoniczne

Kiedy już ochłoniesz z pierwszych emocji towarzyszących rozmowom telefonicznym przez iPhone, możesz zacząć zgłębiać bardziej zaawansowane funkcje — korzystanie z poczty głosowej, wysyłanie wiadomości tekstowych, używanie identyfikatora dzwoniącego, połączenie oczekujące oraz podłączanie zestawu słuchawkowego albo samochodowego, obsługującego Bluetooth.

Visual Voicemail

Jeżeli posiadasz iPhone, nie musisz dzwonić, żeby sprawdzić wiadomości pozostawione na poczcie głosowej. Nie wpisujesz hasła. Nie musisz słuchać nagranego głosu kobiety, brzmiącego tak, jakby jego właścicielka była otumaniona środkami nasennymi, powtarzającego w kółko: „Masz... 17... wiadomości. Żeby odsłuchać wiadomości, wciśnij 1. Kiedy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required