O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Dzwonki, Nike oraz mówiące przyciski

Jeżeli wprawia Cię w zakłopotanie tytuł tego rozdziału — dlaczego trzy różne funkcje zostały zebrane w jednym rozdziale? — zostanie Ci to odpuszczone. Odpowiedź jest prosta: wszystkie trzy funkcje są niezmiernie fajne, lecz każda z nich jest zbyt mała, żeby poświęcić jej osobny rozdział; nie da się ich nigdzie przyporządkować.

Tak, masz rację, ten rozdział jest zlepkiem rozmaitości. Czego się spodziewałeś? Szekspira?

Tworzenie własnych dzwonków

Polscy użytkownicy iPhone’a nie mają, niestety, możliwości zakupu dzwonków z witryny iTunes, ale istnieje dłuższa, bardziej zaawansowana metoda stworzenia własnego dzwonka, niewymagająca pieniędzy ani specjalistycznego oprogramowania (musisz mieć zainstalowaną ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required