O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Korporacyjny iPhone

Nie, tytuł tego rozdziału nie jest oksymoronem. Owszem, w pierwszym roku istnienia iPhone’a uważano go za urządzenie osobiste, przeznaczone dla konsumentów, a nie dla korporacji. Ale najwyraźniej ktoś w firmie Apple o raz za dużo usłyszał: „Cóż, iPhone jest fajny, ale to nie BlackBerry”. Gdy wprowadzono oprogramowanie w wersji 3.0, iPhone rzucił wyzwanie kieszonkowym komputerom BlackBerry. Obecnie oferuje bezpieczeństwo i zgodność operacyjną, której wymagają korporacyjni dyrektorzy ds. technologii.

Jeszcze lepsze jest to, że iPhone może obecnie komunikować się z serwerami Microsoft Exchange ActiveSync, charakterystycznymi elementami korporacyjnych działów komputerowych, które m.in. synchronizują telefony z biurowym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required