Rozdział 16. Korporacyjny iPhone

Nie, tytuł tego rozdziału nie jest oksymoronem. Owszem, w pierwszym roku istnienia iPhone’a uważano go za urządzenie osobiste, przeznaczone dla konsumentów, a nie dla korporacji. Ale najwyraźniej ktoś w firmie Apple o raz za dużo usłyszał: „Cóż, iPhone jest fajny, ale to nie BlackBerry”. Gdy wprowadzono oprogramowanie w wersji 3.0, iPhone rzucił wyzwanie kieszonkowym komputerom BlackBerry. Obecnie oferuje bezpieczeństwo i zgodność operacyjną, której wymagają korporacyjni dyrektorzy ds. technologii.

Jeszcze lepsze jest to, że iPhone może obecnie komunikować się z serwerami Microsoft Exchange ActiveSync, charakterystycznymi elementami korporacyjnych działów komputerowych, które m.in. synchronizują telefony z biurowym ...

Get iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.