O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Nieoficjalna czołówka

O autorach

image with no caption

David Pogue (autor, twórca indeksu) co tydzień publikuje felietony techniczne w „New York Times”, zdobył nagrodę Emmy jako korespondent CBS News Sunday Morning, co tydzień udziela się w CNBC i jest twórcą serii Nieoficjalny podręcznik. Napisał 50 książek, w tym 25 z tej serii i 6 z serii For Dummies (w tym Macs, Magic, Opera i Classical Music), dwie powieści oraz książkę The World According to Twitter. W innym życiu David bywał dyrygentem na Broadwayu, pianistą i magikiem. Mieszka w Connecticut z żoną oraz trójką wspaniałych dzieci.

Łącza do jego artykułów i cotygodniowych filmów wideo można znaleźć pod adresem www.davidpogue.com ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required