ROZDZIAŁ 21.

Jak umieścić piłkę w bramce?

Spory nie trwałyby długo, gdyby wina leżała tylko po jednej stronie.

— François de la Rochefoucauld

Filozofowie z połowy XX wieku i nosiciele beztroskich, „muzycznych” włosów, Beatlesi, głosili, że wszystko, czego potrzebujesz, to miłość. Podkreślali swoje przesłanie: miłość to wszystko, czego potrzebujesz. Miłość i tyle. Dosłownie. Nic więcej.

To zdumiewające, jak długa była ich kariera, skoro uważali, że nie muszą ani jeść, ani pić.

W relacjach z innymi pracownikami fabryki oprogramowania stosowanie się do słów Beatlesów z pewnością przyniesie korzyści. Odrobina miłości może prowadzić do powstania znacznie lepszego kodu! Programowanie to w praktyce przedsięwzięcie interpersonalne, nierozłącznie powiązane ...

Get Jak stać się lepszym programistą. Przewodnik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.