ROZDZIAŁ 28.

Etyczny programista

Temu ja nawzajem odpowiem: mylisz się, kiedy mniemasz, że człowiek we wszystkim powinien dbać o swoje życie i oddalać od niego niebezpieczeństwo śmierci, choćby i tam gdzie się ono na nic nie przyda; a nie na to patrzyć, czy można żyć uczciwie i postępować, jak na dobrego człowieka przystoi.

— Platon Obrona Sokratesa

Często piszę, że poziom programisty w większym stopniu zależy od jego nastawienia niż od umiejętności technicznych. Niedawna rozmowa na ten temat skłoniła mnie do zastanowienia się nad kwestią etyczności programistów.

Co to oznacza? Jak ma to wyglądać? Czy etyka ma jakiekolwiek znaczenie w życiu programistów?

Nie da się oddzielić samego programowania od innych aspektów życia programistów. Dlatego ...

Get Jak stać się lepszym programistą. Przewodnik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.