ROZDZIAŁ 30.

Postawa programisty

Dobra postawa i pozycja są odzwierciedleniem właściwego stanu umysłu.

— Morihei Ueshiba

Obecnie, gdy presja czasu w projektach związanych z tworzeniem oprogramowania staje się coraz większa, oczekiwania wobec programistów rosną. Prowadzi to do odejścia od tradycyjnego, 15-godzinnego dnia pracy w kierunku 26-godzinnych dni roboczych. W tym kontekście coraz ważniejsze jest, aby zapewnić sobie komfortowe i ergonomiczne środowisko pracy.

Dla programisty w XXI wieku jest to prawdopodobnie równie ważne jak dobre projektowanie kodu lub dowolny inny aspekt tworzenia oprogramowania. W końcu nie możesz stosować podejścia zwinnego z bolącymi plecami. Nikt nie chce zatrudniać sztywnych programistów. Ponadto trudno jest analizować ...

Get Jak stać się lepszym programistą. Przewodnik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.