O'Reilly logo

Java i XML. Wydanie III by Justin Edelson, Brett McLaughlin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. SAX dla zaawansowanych

Do tej pory używaliśmy SAX tylko do prostego przetwarzania i analizowania dokumentów XML. I mimo że SAX to proste API dla XML, oferuje o wiele więcej niż tylko możliwość przeprowadzania podstawowej analizy składniowej dokumentów i obsługi treści. SAX udostępnia całą gamę ustawień, które pozwalają kontrolować zachowanie parsera, a także dodatkowe procedury obsługi przydatne w bardziej zaawansowanych operacjach. Jeśli chcesz dokładnie określić sposób internowania łańcuchów znaków lub reakcję programu napotykającego w schemacie DTD deklarację określonej notacji, lub odróżnić sekcje CDATA od fragmentów zwykłego tekstu, to SAX nadaje się do tego doskonale. Można nawet modyfikować i wysyłać na ekran dokumenty XML (przy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required