Rozdział 12. Agregacja treści za pomocą RSS

Kilka następnych rozdziałów opisuje niektóre z zastosowań XML, a nie ogólne zestawy narzędzi służące do przetwarzania dokumentów w tym języku, którym poświęcone były poprzednie rozdziały. Zaczniemy od agregacji treści. W tradycyjnym znaczeniu agregacja treści przez takie firmy, jak the Associated Press i Reuters z branży wiadomości, King World i DiC Entertainment z branży rozrywkowej oraz King Features Syndicate i United Feature Syndicate z branży artykułów wstępnych i historyjek obrazkowych, jest rozumiana jako usługa międzyfirmowa. Niewielu dystrybutorów (gazet, stacji radiowych, telewizji itp.) ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby płacić kwoty wysokie jak zarobki Oprah Winfrey czy Scotta Adamsa. Firmy ...

Get Java i XML. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.