O'Reilly logo

Java i XML. Wydanie III by Justin Edelson, Brett McLaughlin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Agregacja treści za pomocą RSS

Kilka następnych rozdziałów opisuje niektóre z zastosowań XML, a nie ogólne zestawy narzędzi służące do przetwarzania dokumentów w tym języku, którym poświęcone były poprzednie rozdziały. Zaczniemy od agregacji treści. W tradycyjnym znaczeniu agregacja treści przez takie firmy, jak the Associated Press i Reuters z branży wiadomości, King World i DiC Entertainment z branży rozrywkowej oraz King Features Syndicate i United Feature Syndicate z branży artykułów wstępnych i historyjek obrazkowych, jest rozumiana jako usługa międzyfirmowa. Niewielu dystrybutorów (gazet, stacji radiowych, telewizji itp.) ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby płacić kwoty wysokie jak zarobki Oprah Winfrey czy Scotta Adamsa. Firmy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required