O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.4. Kompilowanie kodu Javy za pomocą Anta

W świecie programowania aplikacji Javy jednym z najważniejszych działań podejmowanych przez każdy skrypt kompilacji jest sama kompilacja kodu źródłowego. W Ancie zadanie <javac> oferuje wygodny, jednoetapowy sposób kompilacji kodu Javy.

Przyjrzyjmy się teraz prostemu przykładowi użycia zadania <javac>. W powyższym przykładzie wykorzystano jedną z prostszych form tego zadania do skompilowania klas Javy składowanych w katalogu src/main i umieszczenia skompilowanych klas w katalogu build/classes:

<target name="compile" depends="init" description="Kompiluje kod Javy">
  <javac srcdir="src" destdir="build/classes"/>
</target>

Przytoczone zapisy skryptu kompilacji są równoważne z następującym poleceniem uruchamiającym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required