O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.6. Przeprowadzanie testów jednostkowych za pomocą Anta

Testy jednostkowe są jednym z podstawowych elementów wytwarzania aplikacji Javy — właściwie stosowane mogą mieć istotny, pozytywny wpływ na jakość i niezawodność naszego kodu. Współczesne techniki kodowania — w tym wytwarzanie sterowane testami (ang. test-driven developmentTDD), a ostatnio także wytwarzanie sterowane zachowaniami (ang. behavior-driven development) — bazują w dużej mierze na testach jednostkowych, gwarantujących, że tworzony kod jest nie tylko dobrze zaprojektowany, ale też dobrze przetestowany.

Testy jednostkowe są dobre, ale jeszcze lepsze są zautomatyzowane testy jednostkowe. Jeśli włączymy nasze testy jednostkowe do procesu kompilacji, będziemy je mogli przeprowadzać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required