O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.14. Modyfikowanie kodu XML-a za pomocą zadania XMLTask

Współautor: Brian Agnew

Do prostych operacji przeszukiwania i zastępowania tekstu w zupełności wystarczy zadanie Anta nazwane <replace>. Z drugiej strony we współczesnych frameworkach Javy najprawdopodobniej będziemy potrzebowali bardziej rozbudowanych mechanizmów operowania na danych w formacie XML, aby modyfikować deskryptory serwletów, pliki konfiguracyjne Springa itp.

XMLTask jest zadaniem zewnętrznym Anta oferującym rozbudowane mechanizmy edycji danych w formacie XML, zaprojektowane przede wszystkim z myślą o tworzeniu i modyfikowaniu plików XML w ramach procesu kompilacji i (lub) wdrażania.

Jakie są zalety zadania XMLTask?

  • W przeciwieństwie do zadań Anta, zadanie <replace> narzędzia XMLTask ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required