O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.3. Instalacja Mavena

W tym podrozdziale omówimy sposoby instalowania Mavena 2 na różnych platformach programowych. Podstawowy proces instalacji jest dość prosty i nie zależy od docelowej platformy. Maven jest narzędziem napisanym w całości w Javie, zatem w pierwszej kolejności musimy się upewnić, że na danym komputerze zainstalowano jedną z ostatnich wersji Javy (1.4 lub nowszą). Następnie trzeba pobrać z oficjalnej witryny[10] najnowszą dystrybucję Mavena i rozpakować ją do odpowiedniego katalogu. Wreszcie, należy dodać podkatalog bin do ścieżki systemowej.

Czytelnikom, którzy mają już pewne doświadczenie w instalowaniu narzędzi Javy, powyższy opis powinien w zupełności wystarczyć. W kolejnych punktach tego podrozdziału omówimy bardziej szczegółowo ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required