2.3. Instalacja Mavena

W tym podrozdziale omówimy sposoby instalowania Mavena 2 na różnych platformach programowych. Podstawowy proces instalacji jest dość prosty i nie zależy od docelowej platformy. Maven jest narzędziem napisanym w całości w Javie, zatem w pierwszej kolejności musimy się upewnić, że na danym komputerze zainstalowano jedną z ostatnich wersji Javy (1.4 lub nowszą). Następnie trzeba pobrać z oficjalnej witryny[10] najnowszą dystrybucję Mavena i rozpakować ją do odpowiedniego katalogu. Wreszcie, należy dodać podkatalog bin do ścieżki systemowej.

Czytelnikom, którzy mają już pewne doświadczenie w instalowaniu narzędzi Javy, powyższy opis powinien w zupełności wystarczyć. W kolejnych punktach tego podrozdziału omówimy bardziej szczegółowo ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.