O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.10. Dziedziczenie i agregacja projektów

Maven aktywnie zachęca swoich użytkowników do pisania projektów w formie niewielkich, elastycznych modułów, a nie w postaci wielkich, monolitycznych bloków kodu. Jednym ze sposobów tworzenia precyzyjnie zdefiniowanych relacji pomiędzy modułami składającymi się na nasz projekt jest stosowanie zależności. Inną przydatną techniką jest tzw. dziedziczenie projektów (ang. project inheritance).

Dziedziczenie projektów umożliwia nam definiowanie właściwości i wartości na poziomie całego projektu, które są następnie dziedziczone przez wszystkie jego projekty potomne. Opisywany model najłatwiej wyjaśnić na konkretnym przykładzie.

Przypuśćmy, że piszemy prostą aplikację internetową, która ma zostać wdrożona zarówno ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required