O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.23. Stosowanie podzespołów

Współautor: Eric Redmond

Tworzenie podzespołów

Narzędzie Maven zaprojektowano na bazie konwencji. Twórcy Mavena zdecydowali się na taki model z jednego ważnego powodu — jeśli wszyscy użytkownicy tego narzędzia korzystają z tych samych konwencji, każdy z nich może przeglądać i kompilować pozostałe projekty Mavena bez konieczności przechodzenia dodatkowych szkoleń. Narzędzia takie jak Make czy Ant nie oferują podobnych rozwiązań. Okazuje się jednak, że w pewnych przypadkach stosowanie standardowych konwencji jest niemożliwe z przyczyn biznesowych lub technologicznych. Z myślą o takich sytuacjach opracowano moduł rozszerzenia Maven Assembly Plug-in.

Podzespół (ang. assembly) Mavena ma postać kolekcji plików cechującej się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required