3.3. Tworzenie nowego projektu w systemie CVS

Kiedy przystępujemy do pracy nad nowym projektem, z natury rzeczy dążymy do możliwie szybkiego przekazania tego projektu do systemu kontroli wersji. Importowanie pustej struktury katalogów lub szkieletu projektu obejmującego tylko pliki tekstowe do CVS-a jest stosunkowo proste. Szkielet struktury katalogów można utworzyć na przykład za pomocą archetypu Mavena (patrz „2.11. Tworzenie szablonu projektu za pomocą tzw. archetypów”).

W pierwszej kolejności musimy zdefiniować zmienną środowiskową CVSROOT, aby wskazać systemowi CVS miejsce składowania repozytorium. Takie rozwiązanie znacznie uprości dalsze polecenia CVS-a. Wspomniana zmienna środowiskowa wskazuje na domyślne repozytorium CVS-a wykorzystywane ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.