O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.3. Tworzenie nowego projektu w systemie CVS

Kiedy przystępujemy do pracy nad nowym projektem, z natury rzeczy dążymy do możliwie szybkiego przekazania tego projektu do systemu kontroli wersji. Importowanie pustej struktury katalogów lub szkieletu projektu obejmującego tylko pliki tekstowe do CVS-a jest stosunkowo proste. Szkielet struktury katalogów można utworzyć na przykład za pomocą archetypu Mavena (patrz „2.11. Tworzenie szablonu projektu za pomocą tzw. archetypów”).

W pierwszej kolejności musimy zdefiniować zmienną środowiskową CVSROOT, aby wskazać systemowi CVS miejsce składowania repozytorium. Takie rozwiązanie znacznie uprości dalsze polecenia CVS-a. Wspomniana zmienna środowiskowa wskazuje na domyślne repozytorium CVS-a wykorzystywane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required