O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.1. Wprowadzenie do systemu Subversion

Wybór narzędzi kontroli wersji z reguły jest uzależniony od decyzji podejmowanych na szczeblu kierownictwa organizacji, niezależnie od tego, czy dotyczy jednego z rozwiązań typu open source (na przykład CVS-a; patrz Rozdział 3.), czy jednego z wielu produktów komercyjnych. Jeśli jednak mamy możliwość samodzielnego wyboru systemu kontroli wersji oferowanego w trybie open source, bodaj najlepszym wyjściem będzie użycie systemu Subversion.

Subversion jest stosunkowo nowym produktem zaprojektowanym z myślą o przezwyciężeniu historycznych ograniczeń systemu CVS (patrz Rozdział 3.) i zyskaniu statusu nowego standardu wśród narzędzi kontroli wersji typu open source[25]. Subversion jest też przykładem doskonale zarządzanego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required