11.7. Zarządzanie cyklem życia testów

Kiedy piszemy testy jednostkowe dla rzeczywistych aplikacji, często odkrywamy, że mnóstwo czasu tracimy na tworzenie niezbędnego kodu pomocniczego, którego jedynym zadaniem jest przygotowywanie czystego, przewidywalnego środowiska testowego i przywracanie stanu sprzed testów po ich zakończeniu. Tego rodzaju mechanizmy bywają określane mianem kodu przygotowawczego. Pisanie tego kodu jest kluczem do udanego, efektywnego testowania oprogramowania i często jest jednym z najbardziej czasochłonnych elementów procesu przygotowywania klas testów. Framework TestNG oferuje rozbudowany zbiór adnotacji, dzięki którym możemy pisać elastyczny kod przygotowawczy wykonywany na rozmaitych etapach cyklu życia testów.

Takie frameworki ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.