16.5. Rejestrowanie i wyświetlanie wyników testu

Kiedy wykonujemy serię testów obciążeniowych lub wydajnościowych, powinniśmy dysponować możliwością rejestrowania i wyświetlania — w ten czy inny sposób — wyników tych testów. Narzędzie JMeter oferuje kilka przydatnych narzędzi, dzięki którym możemy wyświetlać nasze wyniki w czytelnej formie. W terminologii narzędzia JMeter tego rodzaju komponenty określa się mianem elementów nasłuchujących (ang. listerners). Aby wygenerować raport z testów, wystarczy dodać do planu testów i (w razie konieczności) skonfigurować jeden lub wiele takich elementów nasłuchujących.

Warto pamiętać, że elementy nasłuchujące mogą zajmować mnóstwo pamięci. Większość elementów tego typu utrzymuje kopię każdej zarejestrowanej ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.