20.2. Testowanie aplikacji internetowej za pomocą narzędzia Selenium

Wprowadzenie

Odrobina praktyki i dobre narzędzia w zupełności wystarczą do pisania dobrych testów jednostkowych badających znaczne obszary większości aplikacji. Lekkie frameworki oparte na obiektach POJO (ang. Plain Old Java Object), jak Hibernate czy Spring, znacznie ułatwiają projektowanie klas i komponentów, które można poddawać testom jednostkowym w oderwaniu od pozostałych elementów aplikacji. Co więcej, wbudowane bazy danych Javy, jak Derby czy HSQLDB, wraz z frameworkami stworzonymi specjalnie z myślą o testowaniu baz danych, na przykład DbUnit, ułatwiają weryfikację warstw dostępu do baz danych. Wyjątkiem od tej reguły są aplikacje korzystające z komponentów EJB — z reguły ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.