28.8. Zarządzanie kontami użytkowników

W domyślnej instalacji Traca zarządzanie kontami użytkowników bywa dość kłopotliwe. Mimo że konsola administracyjna z interfejsem WWW (patrz „28.7. Administrowanie witryną internetową Traca”) znacznie ułatwia zarządzanie uprawnieniami użytkownika, nie możemy za jej pośrednictwem tworzyć ani usuwać użytkowników. W tym celu musimy bezpośrednio modyfikować plik htpasswd lub htdigest (w zależności od trybu uwierzytelniania) serwera Apache.

Okazuje się jednak, że istnieje prostszy sposób zarządzania kontami użytkowników. Matthew Good napisał własny moduł rozszerzenia Traca — AccountManager, który znacznie upraszcza proces modyfikowania kont użytkowników. Wspomniany moduł oferuje kilka niezwykle przydatnych funkcji: ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.