O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Współautorzy

Ta książka nie jest dziełem jednej osoby. Przeciwnie — powstała w wyniku wspólnych wysiłków wielu osób zaangażowanych w jej powstanie pośrednio i bezpośrednio. Poniżej wymieniono autorów, którzy poświęcili swój czas i energię na opracowanie cennych materiałów wykorzystanych w tej publikacji.

Brian Agnew

Brian Agnew jest założycielem i głównym konsultantem firmy OOPS Consultancy Ltd., która ma swoją siedzibę w Londynie. Brian może się pochwalić tytułem inżyniera uzyskanym na Wydziale Elektrycznym i Elektronicznym Uniwersytetu Sheffield. Na co dzień doradza wielu wiodącym instytucjom finansowym i konsultingowym w ramach wielu bardzo różnych projektów polegających na tworzeniu tradycyjnych systemów informatycznych, infrastruktur zarządzania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required