O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Dopasowywanie wzorców przy użyciu wyrażeń regularnych

4.0. Wprowadzenie

Załóżmy, że Czytelnik korzysta z internetu od kilku lat i bardzo skrupulatnie zapisuje całą elektroniczną korespondencję, na wypadek gdyby jej kiedyś potrzebował (on sam, jego adwokat lub oskarżyciel). W rezultacie na archiwum musiał przeznaczyć całą jedną partycję dysku o pojemności 5 GB. Dodatkowo załóżmy, że Czytelnik pamięta, iż gdzieś tam znajduje się list od osoby o imieniu Angie lub Anjie. A może to była Angy? Nie pamięta jednak, jak ten list był zatytułowany ani gdzie został zapisany. A zatem trzeba go poszukać.

Choć niektórzy próbowaliby otworzyć w edytorze i sprawdzić wszystkie 15 milionów zapisanych listów, ja odnajdę poszukiwany dokument przy użyciu jednego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required