O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Liczby

5.0. Wprowadzenie

Liczby są podstawowymi elementami niemal wszystkich możliwych obliczeń. Są one używane jako indeksy tablic, określają temperaturę, wynagrodzenia, oceny oraz nieskończenie wiele innych rzeczy. Jednak liczby nie są aż tak proste, jak mogłoby się wydawać. Na przykład jaka musi być dokładność liczby zmiennoprzecinkowej, aby właściwie oddawała określoną wartość? Albo czy liczby losowe są naprawdę losowe? W końcu jeśli łańcuch znaków zawiera pewną liczbę, to jaki fragment tego łańcucha ją reprezentuje?

Java dysponuje kilkoma wbudowanymi, tak zwanymi „prostymi”, typami danych, służącymi do reprezentowania liczb. Typy te wraz z odpowiadającymi im obiektami „opakowującymi” (ang. wrappers) oraz kilkoma innymi typami, które ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required