O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Daty i godziny — nowy interfejs programowania aplikacji

6.0. Wprowadzenie

Programiści od półtorej dekady musieli znosić niespójności i niejasności klasy Date, istniejącej od momentu pojawienia się języka Java, oraz jej następczyni, klasy Calendar, wprowadzonej w wersji Java 1.1. W ciągu tego czasu pojawiło się kilka pakietów, które miały służyć jako „zamienniki klasy Date”, w tym także znacznie prostszy i całkiem sensowny pakiet Date4J oraz nieco bardziej wyczerpujący pakiet Joda-Time. W wersji Java 8 wprowadzony został nowy, spójny i dobrze przemyślany pakiet do obsługi dat i godzin. Jest on rozwijany pod egidą Java Community Process, JSR-310, a jego rozwój nadzoruje Stephen Colebourne. Bazuje on na wcześniejszym pakiecie Joda-Time, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required