O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Wejście i wyjście

10.0. Wprowadzenie

Większość programów musi prowadzić interakcję ze światem zewnętrznym, a jednym z popularnych sposobów zapewnienia takiej wymiany informacji jest odczytywanie i zapisywanie plików. Pliki są zazwyczaj przechowywane na jakimś trwałym medium (takim jak dysk twardy), a w większości przypadków różnice pomiędzy dyskami twardymi (oraz różnymi typami systemów plików, zależnymi od używanego systemu operacyjnego), dyskietkami, napędami ZIP, CD-ROM-ami oraz innymi rodzajami nośników informacji można zignorować. Jak na razie wszystko to są po prostu pliki. W końcu, podobnie jak większość innych języków programowania oraz systemów operacyjnych, Java rozszerza model „odczytu i zapisu” także na komunikację sieciową ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required