O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Klienty sieciowe

13.0. Wprowadzenie

Przy użyciu języka Java można tworzyć różne rodzaje programów korzystających z sieci. W tradycyjnych programach posługujących się gniazdami programista odpowiada za cały proces interakcji pomiędzy klientem i serwerem; „gniazda” TCP zapewniają tylko tyle, że dane, które zostały zapisane na wejściu, będzie można odczytać na wyjściu. W programach działających na wyższym poziomie abstrakcji, wykorzystujących takie technologie jak RMI, CORBA lub EJB, używane rozwiązania programistyczne mają znacznie większe znaczenie i kontrolę nad działaniem programu. Gniazda są często wykorzystywane w przypadkach komunikowania się ze „starymi” serwerami; jeśli od podstaw tworzymy zupełnie nową aplikację, to lepiej wykorzystać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required