O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Programy Javy działające na serwerze — gniazda

16.0. Wprowadzenie

Gniazda stanowią podstawę wszelkich protokołów sieciowych. JDBC, RMI, CORBA, EJB oraz niezwiązana z Javą technologia RPC (wywoływanie zdalnych procedur) stanowiąca podstawę NFS (sieciowego systemu plików) — wszystkie te technologie powstały poprzez wspólne wykorzystanie wielu różnych rodzajów gniazd. Połączenia wykorzystujące gniazda można implementować w wielu różnych językach programowania, a nie tylko w Javie; często są w tym celu wykorzystywane takie języki jak C, C++, Perl oraz Python, a w wielu innych jest to możliwe. Klient lub serwer napisany w dowolnym z tych języków może się komunikować ze swym funkcjonalnym przeciwieństwem (odpowiednio serwerem lub klientem) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required