O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 21. Pakiety i ich tworzenie

21.0. Wprowadzenie

Jedną z dużych zalet języka Java jest fakt, że został w nim zdefiniowany bardzo przejrzysty mechanizm klasyfikacji zewnętrznych interfejsów programistycznych i zarządzania nimi. Porównajmy te rozwiązania z większością innych języków, w których symbole można znajdować w samej bibliotece języka lub wielu innych bibliotekach, przy czym nie obowiązują tu żadne reguły nazewnictwa[79]. Interfejs programistyczny składa się z jednego lub większej liczby pakietów, pakiety z kolei składają się z klas, a klasy z metod i pól. Pakiety może tworzyć każdy, przy czym obowiązuje tu jedno ograniczenie — nikt nie jest w stanie tworzyć pakietów, których nazwy rozpoczynają się od czterech liter „java”. Pakiety ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required