O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 22. Stosowanie wątków w Javie

22.0. Wprowadzenie

Żyjemy w świecie, w którym jednocześnie wykonywanych jest wiele różnych czynności. Możemy rozmawiać przez telefon i jednocześnie wpisywać lub czytać notatkę. Wielofunkcyjne urządzenia biurowe są w stanie skanować jeden dokument, odbierać drugi i jednocześnie wysyłać trzeci do wydrukowania na wybranym komputerze. Oczekujemy, że programy z graficznym interfejsem użytkownika będą w stanie aktualizować wyświetlane informacje i jednocześnie reagować na wybieranie przez nas z menu opcji. Jednak zwyczajne programy komputerowe mogą wykonywać tylko jedną operację w danej chwili. Standardowy model programistyczny — zakładający, że poszczególne instrukcje są zapisywane jedna po drugiej, a procesem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required