O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 23. Introspekcja lub „klasa o nazwie Class”

23.0. Wprowadzenie

Klasa java.lang.Class oraz pakiet java.lang.reflect udostępniają grupę mechanizmów pozwalających na pobieranie informacji z wirtualnej maszyny Javy (JVM). Mechanizmy te, określane wspólnie jako introspekcja lub refleksja, pozwalają na ładowanie klas podczas działania programu, określanie i wyświetlanie metod i pól dostępnych w klasach oraz wywoływanie metod dynamicznie ładowanych klas. Dostępny jest także mechanizm pozwalający na stworzenie klasy „od zera” (a w zasadzie na utworzenie jej na podstawie tablicy bajtów) podczas działania programu. To właśnie te mechanizmy zapewniają najbliższy dostęp do magicznych, tajemniczych operacji wykonywanych wewnątrz wirtualnej maszyny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required