Rozdział 13. Programy Javy działające na serwerze

13.0. Wprowadzenie

Gniazda stanowią podstawę wszelkich protokołów sieciowych. JDBC, RMI, CORBA, EJB oraz niezwiązana z Javą technologia RPC (wywoływanie zdalnych procedur) stanowiąca podstawę NFS (sieciowego systemu plików) — wszystkie te technologie powstały poprzez wspólne wykorzystanie wielu różnych rodzajów gniazd. Połączenia wykorzystujące gniazda można implementować w wielu różnych językach programowania, a nie tylko w Javie; często są w tym celu wykorzystywane takie języki jak C, C++, Perl oraz Python, a w wielu innych jest to możliwe. Klient lub serwer napisany w dowolnym z tych języków może się komunikować ze swym funkcjonalnym przeciwieństwem (odpowiednio serwerem lub klientem) napisanym ...

Get Java now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.