O'Reilly logo

JavaScript dla programistów PHP by Stoyan Stefanov

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Wzorce w języku JavaScript

Po zapoznaniu się ze składnią języka JavaScript, wbudowanym API, specjalnym traktowaniem funkcji i istnieniem prototypów warto przyjrzeć się typowym wzorcom języka JavaScript. Nie zawsze są to typowe wzorce projektowe z książki Gangu Czworga (choć na końcu rozdziału pojawi się ich kilka). W większości sytuacji to wzorce pozwalające właściwie zorganizować kod przy tworzeniu większych aplikacji.

Język JavaScript domyślnie nie posiada przestrzeni nazw, modułów lub właściwości prywatnych, ale wszystkie te funkcjonalności można bardzo łatwo zasymulować.

Zauważysz, że w większości sytuacji rozwiązanie problemu polega na interesującym użyciu funkcji. Z tego powodu tak ważne jest doskonałe opanowanie w języku JavaScript ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required