O'Reilly logo

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Animacje i efekty

Podczas lektury dwóch poprzednich rozdziałów zdobyłeś podstawową wiedzę dotyczącą stosowania biblioteki jQuery: wiesz, jak można dodawać plik jQuery do swoich stron WWW, wybierać elementy strony oraz reagować na zdarzenia związane z czynnościami wykonywanymi przez użytkownika, takimi jak kliknięcie przycisku bądź wskazanie odnośnika myszą. Większość programów wykorzystujących bibliotekę jQuery wymaga wykonania trzech kroków; są to wybór elementów strony, dołączenie do nich procedur obsługi zdarzeń oraz odpowiedzi na te zdarzenia poprzez wykonanie odpowiednich czynności. W tym rozdziale dowiesz się czegoś na temat „wykonywania odpowiednich czynności”, a konkretnie — poznasz wbudowane w bibliotekę jQuery efekty wizualne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required