O'Reilly logo

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Efekty związane z rysunkami

Projektanci stron WWW używają rysunków do uatrakcyjniania projektów stron, dekorowania pasków nawigacyjnych, wyróżniania elementów strony — i pokazywania światu, jak dobrze bawili się w czasie ostatnich wakacji. Dodanie grafiki natychmiast zwiększa zainteresowanie użytkowników i poprawia wygląd witryny. Użycie dodatkowo języka JavaScript pozwala jeszcze bardziej uatrakcyjnić stronę przez dynamiczne dołączenie do niej rysunków, udostępnienie animowanej galerii fotografii lub wyświetlenie serii zdjęć w automatycznym pokazie slajdów. W tym rozdziale poznasz kilka sztuczek związanych z manipulowaniem grafiką i wyświetlaniem jej.

Zamiana rysunków

Prawdopodobnie najczęściej używanym efektem opartym na języku JavaScript ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required