O'Reilly logo

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie

Jeszcze nie tak dawno sieć WWW była dość nudnym miejscem. Strony WWW oparte na zwykłym HTML-u służyły tylko do wyświetlania informacji. Interakcja ograniczała się do kliknięcia odnośnika i oczekiwania na wczytanie nowej strony.

Dziś większość witryn WWW działa niemal tak szybko jak tradycyjne programy i natychmiast reaguje na każde kliknięcie myszą. Jest to możliwe dzięki narzędziom, którym poświęcona jest ta książka, czyli językowi JavaScript oraz wspomagającej go bibliotece jQuery.

Czym jest JavaScript?

JavaScript to język programowania, który umożliwia wzbogacanie kodu HTML o animacje, interaktywność i dynamiczne efekty wizualne.

JavaScript pozwala zwiększyć użyteczność stron WWW przez udostępnianie natychmiastowych informacji zwrotnych. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required