JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III

Book description

Sięgnij po nią, a zagwarantujesz sobie godziny pasjonującej lektury i odkrywania składni języka, typowych konstrukcji oraz najlepszych technik tworzenia programów. Ponadto dowiesz się, jak sprawnie manipulować obiektami w drzewie DOM, reagować na zdarzenia oraz wymieniać informacje z serwerem za pomocą żądań AJAX. Na sam koniec zdobędziesz bezcenną wiedzę na temat diagnozowania problemów ze skryptami, korzystania z dokumentacji jQuery oraz przechowywania danych w magazynie lokalnym użytkownika. Książka ta jest obowiązkową lekturą dla każdego webdevelopera!Spraw, by Twoje strony żyły. Korzystaj z jQuery, żeby tworzyć interaktywne elementy reagujące na poczynania użytkowników.

Table of contents

 1. okładka
 2. Prawa autorskie strony
 3. Spis treści
 4. Nieoficjalna czołówka
  1. O autorze
  2. O zespole pracującym nad książką
  3. Podziękowania
  4. Seria Nieoficjalny podręcznik
 5. Wprowadzenie
  1. Czym jest JavaScript?
   1. Trochę historii
   2. JavaScript jest wszędzie
  2. Czym jest jQuery?
  3. HTML: podstawowa struktura
   1. Działanie znaczników HTML
  4. CSS: dodawanie stylu do stron
   1. Anatomia stylu
  5. Narzędzia do programowania w języku JavaScript
   1. Programy bezpłatne
   2. Oprogramowanie komercyjne
  6. O książce
   1. Podejście do języka JavaScript stosowane w tej książce
   2. Struktura książki
  7. Podstawy
   1. O/tych/ukośnikach
  8. Zasoby internetowe
   1. Przykłady
   2. Opinie i uwagi
   3. Errata
 6. CZĘŚĆ I Wprowadzenie do języka JavaScript
  1. 1 ROZDZIAŁ Pierwszy program w języku JavaScript
   1. Wprowadzenie do programowania
    1. Czym jest program komputerowy?
   2. Jak dodać kod JavaScript do strony?
    1. Zewnętrzne pliki JavaScript
   3. Pierwszy program w języku JavaScript
   4. Dodawanie tekstu do stron
   5. Dołączanie zewnętrznych plików JavaScript
   6. Wykrywanie błędów
    1. Konsola JavaScript w przeglądarce Chrome
    2. Konsola przeglądarki Internet Explorer
    3. Konsola JavaScript w przeglądarce Firefox
    4. Konsola błędów w przeglądarce Safari
  2. 2 ROZDZIAŁ Gramatyka języka JavaScript
   1. Instrukcje
   2. Wbudowane funkcje
   3. Typy danych
    1. Liczby
    2. Łańcuchy znaków
    3. Wartości logiczne
   4. Zmienne
    1. Tworzenie zmiennych
    2. Używanie zmiennych
   5. Używanie typów danych i zmiennych
    1. Podstawowe operacje matematyczne
    2. Kolejność wykonywania operacji
    3. Łączenie łańcuchów znaków
    4. Łączenie liczb i łańcuchów znaków
    5. Zmienianie wartości zmiennych
   6. Przykład — używanie zmiennych do tworzenia komunikatów
   7. Przykład — pobieranie informacji
   8. Tablice
    1. Tworzenie tablic
    2. Używanie elementów tablicy
    3. Dodawanie elementów do tablicy
    4. Dodawanie elementów na koniec tablicy
     1. Dodawanie elementów na początek tablicy
     2. Wybór sposobu dodawania elementów
    5. Usuwanie elementów z tablicy
   9. Przykład — zapisywanie danych na stronie za pomocą tablic
   10. Krótka lekcja o obiektach
   11. Komentarze
    1. Kiedy używać komentarzy?
    2. Komentarze w tej książce
  3. 3 ROZDZIAŁ Dodawanie struktur logicznych i sterujących
   1. Programy reagujące inteligentnie
    1. Podstawy instrukcji warunkowych
    2. Uwzględnianie planu awaryjnego
    3. Sprawdzanie kilku warunków
    4. Bardziej skomplikowane warunki
     1. Sprawdzanie, czy spełnionych jest kilka warunków
     2. Sprawdzanie, czy spełniony jest przynajmniej jeden warunek
     3. Negowanie warunków
    5. Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych
    6. Wskazówki na temat pisania instrukcji warunkowych
   2. Przykład — używanie instrukcji warunkowych
   3. Obsługa powtarzających się zadań za pomocą pętli
    1. Pętle while
    2. Pętle i tablice
    3. Pętle for
    4. Pętle do-while
   4. Funkcje — wielokrotne korzystanie z przydatnego kodu
    1. Krótki przykład
    2. Przekazywanie danych do funkcji
    3. Pobieranie informacji z funkcji
    4. Unikanie konfliktów między nazwami zmiennych
   5. Przykład — prosty quiz
 7. CZĘŚĆ II Wprowadzenie do biblioteki jQuery
  1. 4 ROZDZIAŁ Wprowadzenie do jQuery
   1. Kilka słów o bibliotekach JavaScript
   2. Jak zdobyć jQuery?
    1. Dołączanie pliku jQuery z serwera CDN
    2. Pobieranie pliku jQuery
   3. Dodawanie jQuery do strony
   4. Podstawowe informacje o modyfikowaniu stron WWW
   5. Zrozumieć DOM
   6. Pobieranie elementów stron na sposób jQuery
    1. Proste selektory
     1. Selektory identyfikatorów
     2. Selektory elementów
     3. Selektory klas
    2. Selektory zaawansowane
    3. Filtry jQuery
    4. Zrozumienie kolekcji jQuery
     1. Automatyczne pętle
     2. Łańcuchy wywołań funkcji
   7. Dodawanie treści do stron
    1. Zastępowanie i usuwanie wybranych elementów
   8. Ustawianie i odczyt atrybutów znaczników
    1. Klasy
    2. Odczyt i modyfikacja właściwości CSS
    3. Jednoczesna zmiana wielu właściwości CSS
   9. Odczyt, ustawienia i usuwanie atrybutów HTML
   10. Wykonanie akcji na każdym elemencie kolekcji
    1. Funkcje anonimowe
    2. this oraz $(this)
   11. Automatycznie tworzone, wyróżniane cytaty
    1. Opis rozwiązania
    2. Kod rozwiązania
  2. 5 ROZDZIAŁ Akcja i reakcja — ożywianie stron za pomocą zdarzeń
   1. Czym są zdarzenia?
    1. Zdarzenia związane z myszą
    2. Zdarzenia związane z dokumentem i oknem
    3. Zdarzenia związane z formularzami
    4. Zdarzenia związane z klawiaturą
   2. Obsługa zdarzeń przy użyciu jQuery
   3. Przykład — prezentacja obsługi zdarzeń
   4. Zdarzenia specyficzne dla biblioteki jQuery
    1. Oczekiwanie na wczytanie kodu HTML
     1. Alternatywa dla funkcji $(document).ready()
    2. Umieszczanie i usuwanie wskaźnika myszy z elementu
    3. Obiekt reprezentujący zdarzenie
    4. Blokowanie standardowych reakcji na zdarzenia
    5. Usuwanie zdarzeń
   5. Zaawansowane zarządzanie zdarzeniami
    1. Inne sposoby stosowania funkcji on()
    2. Delegowanie zdarzeń przy użyciu funkcji on()
     1. Wpływ delegowania zdarzeń na wartość $(this)
   6. Przykład — jednostronicowa lista FAQ
    1. Omówienie zadania
    2. Tworzenie kodu
  3. 6 ROZDZIAŁ Animacje i efekty
   1. Efekty biblioteki jQuery
    1. Podstawowe wyświetlanie i ukrywanie
    2. Wygaszanie oraz rozjaśnianie elementów
    3. Przesuwanie elementów
   2. Przykład — wysuwany formularz logowania
    1. Tworzenie kodu
   3. Animacje
    1. Tempo animacji
   4. Wykonywanie operacji po zakończeniu efektu
   5. Przykład — animowany pasek ze zdjęciami
    1. Tworzenie kodu
   6. jQuery i przejścia oraz animacje CSS3
    1. jQuery i przejścia CSS
    2. jQuery i animacje CSS
  4. 7 ROZDZIAŁ Popularne zastosowania jQuery
   1. Zamiana rysunków
    1. Zmienianie atrybutu src rysunków
    2. Podmiana obrazków przy użyciu jQuery
    3. Wstępne wczytywanie rysunków
    4. Efekt rollover z użyciem obrazków
   2. Przykład — dodawanie efektu rollover z użyciem rysunków
    1. Omówienie zadania
    2. Tworzenie kodu
   3. Przykład — galeria fotografii z efektami wizualnymi
    1. Omówienie zadania
    2. Tworzenie kodu
   4. Kontrola działania odnośników
    1. Pobieranie odnośników w kodzie JavaScript
    2. Określanie lokalizacji docelowej
    3. Blokowanie domyślnego działania odnośników
   5. Otwieranie zewnętrznych odnośników w nowym oknie
   6. Tworzenie nowych okien
    1. Właściwości okien
     1. Używanie referencji do okien
     2. Zdarzenia, które mogą otwierać nowe okna
   7. Przedstawienie wtyczek jQuery
    1. Czego szukać we wtyczce jQuery?
    2. Podstawy stosowania wtyczek jQuery
   8. Responsywne menu nawigacyjne
    1. Kod HTML
    2. Kod CSS
    3. Kod JavaScript
    4. Przykład
    5. Dostosowywanie wyglądu wtyczki SmartMenus
  5. 8 ROZDZIAŁ Wzbogacanie formularzy
   1. Wprowadzenie do formularzy
    1. Pobieranie elementów formularzy
    2. Pobieranie i ustawianie wartości elementów formularzy
    3. Sprawdzanie stanu przycisków opcji i pól wyboru
    4. Zdarzenia związane z formularzami
     1. Zdarzenie submit
     2. Zdarzenie focus
     3. Zdarzenie blur
     4. Zdarzenie click
     5. Zdarzenie change
   2. Inteligentne formularze
    1. Aktywowanie pierwszego pola formularza
    2. Wyłączanie i włączanie pól
    3. Ukrywanie i wyświetlanie opcji formularza
   3. Przykład — proste wzbogacanie formularza
    1. Aktywowanie pola
    2. Wyłączanie pól formularza
    3. Ukrywanie pól formularza
   4. Walidacja formularzy
    1. Wtyczka Validation
    2. Podstawowa walidacja
     1. Dodawanie reguł walidacji
     2. Dodawanie komunikatów o błędach
    3. Zaawansowana walidacja
     1. Zaawansowane reguły
     2. Zaawansowane komunikaty o błędach
    4. Określanie stylu komunikatów o błędach
   5. Przykład zastosowania walidacji
    1. Prosta walidacja
    2. Walidacja zaawansowana
    3. Walidacja pól wyboru i przycisków opcji
    4. Formatowanie komunikatów o błędach
 8. CZĘŚĆ III Wprowadzenie do biblioteki jQuery UI
  1. 9 ROZDZIAŁ Rozbudowa interfejsu użytkownika
   1. Czym jest jQuery UI?
   2. Dlaczego warto używać jQuery UI?
   3. Stosowanie jQuery UI
    1. Dodawanie jQuery UI do strony
   4. Wyświetlanie komunikatów przy użyciu okien dialogowych
    1. Miniprzykład — tworzenie okna dialogowego
    2. Określanie właściwości okna dialogowego
    3. Miniprzykład — przekazywanie opcji do okna dialogowego
    4. Otwieranie okna dialogowego w odpowiedzi na zdarzenia
    5. Dodawanie przycisków do okien dialogowych
   5. Miniprzykład — dodawanie przycisków do okien dialogowych
   6. Prezentowanie informacji w etykietkach ekranowych
    1. Miniprzykład — szybkie dodawanie etykietek ekranowych
    2. Opcje etykietek ekranowych
    3. Umieszczanie w etykietkach treści HTML
    4. Miniprzykład — umieszczanie kodu HTML w etykietkach ekranowych
   7. Dodawanie zestawów kart
    1. Opcje zestawów kart
    2. Miniprzykład — dodawanie zestawu kart
    3. Karty prezentujące zawartość
   8. Oszczędzanie miejsca z wykorzystaniem akordeonów
    1. Miniprzykład — tworzenie akordeonu jQuery UI
   9. Dodawanie menu
    1. Tworzenie poziomego paska nawigacyjnego
  2. 10 ROZDZIAŁ Formularze raz jeszcze
   1. Wybieranie dat ze stylem
    1. Określanie właściwości kalendarzy
    2. Przykład — pole do wyboru daty urodzenia
   2. Stylowe rozwijane listy
    1. Określanie właściwości list rozwijanych
    2. Wykonywanie operacji po wybraniu opcji z listy
   3. Stylowe przyciski
    1. Dostosowywanie przycisków
   4. Poprawianie wyglądu przycisków opcji i pól wyboru
   5. Dostarczanie podpowiedzi przy użyciu automatycznego uzupełniania
    1. Generowanie podpowiedzi przy użyciu tablicy danych
    2. Stosowanie osobnych etykiet i wartości
    3. Pobieranie danych automatycznego uzupełniania z serwera
    4. Opcje widżetu Autocomplete
   6. Przykład — widżety UI usprawniające formularze
  3. 11 ROZDZIAŁ Dostosowywanie wyglądu jQuery UI
   1. Prezentacja narzędzia ThemeRoller
   2. Pobieranie i stosowanie nowego tematu
    1. Dodawanie własnego tematu do istniejących stron WWW
    2. Więcej informacji o arkuszach stylów jQuery UI
   3. Przesłanianie stylów jQuery UI
    1. Zasada szczegółowości
    2. Jak są określane style widżetów jQuery UI?
  4. 12 Rozdział Interakcje i efekty jQuery UI
   1. Widżet Draggable
    1. Dodawanie widżetu Draggable do strony
    2. Miniprzykład — zastosowanie widżetu Draggable
    3. Opcje widżetu Draggable
    4. Zdarzenia widżetu Draggable
     1. Zdarzenie create
     2. Zdarzenie start
     3. Zdarzenie drag
     4. Zdarzenie stop
   2. Widżet Droppable
    1. Stosowanie widżetu Droppable
    2. Opcje widżetu Droppable
    3. Zdarzenia widżetu Droppable
     1. Zdarzenie drop
     2. Zdarzenie activate
     3. Zdarzenie deactivate
     4. Zdarzenie over
     5. Zdarzenie out
   3. Przykład — technika „przeciągnij i upuść”
   4. Sortowanie elementów strony
    1. Stosowanie widżetu Sortable
    2. Opcje widżetu Sortable
    3. Zdarzenia widżetu Sortable
    4. Metody widżetów Sortable
   5. Efekty jQuery UI
    1. Efekty
    2. Tempo animacji
    3. Animowanie zmiany klas
 9. CZĘŚĆ IV Zaawansowane zastosowania jQuery i języka JavaScript
  1. 13 ROZDZIAŁ Wprowadzenie do technologii AJAX
   1. Czym jest AJAX?
   2. AJAX — podstawy
    1. Elementy układanki
    2. Komunikacja z serwerem WWW
   3. AJAX w bibliotece jQuery
    1. Używanie metody load()
    2. Przykład — korzystanie z metody load()
     1. Omówienie przykładu
     2. Tworzenie kodu
    3. Metody get() i post()
    4. Formatowanie danych przesyłanych na serwer
     1. Łańcuch znaków z zapytaniem
     2. Literały obiektowe
     3. Funkcja serialize() biblioteki jQuery
    5. Przetwarzanie danych zwróconych z serwera
    6. Obsługa błędów
    7. Przykład — korzystanie z metody $.get()
     1. Omówienie przykładu
     2. Tworzenie kodu
   4. Format JSON
    1. Dostęp do danych z obiektów JSON
    2. Złożone dane JSON
   5. Prezentacja JSONP
   6. Dodawanie do witryny kanału Flickr
    1. Tworzenie adresu URL
     1. Kilka innych opcji publicznych kanałów Flickr
    2. Łączenie opcji
    3. Stosowanie metody $.getJSON()
    4. Prezentacja danych kanału Flickr w formacie JSON
   7. Przykład — dodawanie zdjęć z Flickr na własnej stronie
  2. 14 ROZDZIAŁ Tworzenie aplikacji do obsługi listy zadań
   1. Przegląd aplikacji
   2. Dodanie przycisku
   3. Dodanie okna dialogowego
   4. Dodawanie zadań
   5. Oznaczanie zadania jako wykonanego
    1. Delegowanie zdarzeń
   6. Usuwanie zadań
   7. Dalsze kroki
    1. Edycja zadań
    2. Potwierdzanie usunięcia
    3. Zapisywanie listy
     1. Magazyn lokalny
     2. Zapis na serwerze
    4. Inne pomysły
 10. CZĘŚĆ V Wskazówki, sztuczki i rozwiązywanie problemów
  1. 15 ROZDZIAŁ Wykorzystywanie wszystkich możliwości jQuery
   1. Przydatne informacje i sztuczki związane z jQuery
    1. $() to to samo, co jQuery()
    2. Zapisywanie pobranych elementów w zmiennych
    3. Jak najrzadsze dodawanie treści
    4. Optymalizacja selektorów
   2. Korzystanie z dokumentacji jQuery
    1. Czytanie dokumentacji na stronie jQuery
   3. Poruszanie się po DOM
   4. Inne funkcje do manipulacji kodem HTML
  2. 16 ROZDZIAŁ Zaawansowane techniki języka JavaScript
   1. Stosowanie łańcuchów znaków
    1. Określanie długości łańcucha
    2. Zmiana wielkości znaków w łańcuchu
    3. Przeszukiwanie łańcuchów znaków: zastosowanie indexOf()
    4. Pobieranie fragmentu łańcucha przy użyciu metody slice()
   2. Odnajdywanie wzorów w łańcuchach
    1. Tworzenie i stosowanie podstawowych wyrażeń regularnych
    2. Tworzenie wyrażeń regularnych
    3. Grupowanie fragmentów wzorców
    4. Przydatne wyrażenia regularne
     1. Kod pocztowy
     2. Numer telefonu stacjonarnego
     3. Adresy e-mail
     4. Daty
     5. Adresy stron WWW
    5. Dopasowywanie wzorców
     1. Dopasowywanie każdego wystąpienia wzorca
    6. Zastępowanie tekstów
    7. Testowanie wyrażeń regularnych
   3. Stosowanie liczb
    1. Zamiana łańcucha znaków na liczbę
    2. Sprawdzanie występowania liczb
    3. Zaokrąglanie liczb
    4. Formatowanie wartości monetarnych
    5. Tworzenie liczb losowych
     1. Losowe pobieranie elementu tablicy
     2. Funkcja do generacji liczby losowej
   4. Daty i godziny
    1. Pobieranie miesiąca
    2. Określanie dnia tygodnia
    3. Pobieranie czasu
     1. Zmiana godzin do formatu 12-godzinnego
     2. Dopełnianie pojedynczych cyfr
    4. Tworzenie daty innej niż bieżąca
     1. Tworzenie daty z zadaną liczbą dni w przód
   5. Tworzenie bardziej wydajnego kodu JavaScript
    1. Zapisywanie ustawień w zmiennych
    2. Zapisywanie ustawień w obiektach
    3. Operator trójargumentowy
    4. Instrukcja Switch
    5. Łączenie tablic i dzielenie łańcuchów znaków
   6. Łączenie różnych elementów
    1. Używanie zewnętrznych plików JavaScript
   7. Tworzenie kodu JavaScript o krótkim czasie wczytywania
  3. 17 ROZDZIAŁ Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
   1. Najczęstsze błędy w kodzie JavaScript
    1. Brak symboli końcowych
    2. Cudzysłowy i apostrofy
    3. Używanie słów zarezerwowanych
    4. Pojedynczy znak równości w instrukcjach warunkowych
    5. Wielkość znaków
    6. Nieprawidłowe ścieżki do zewnętrznych plików JavaScript
    7. Nieprawidłowe ścieżki w zewnętrznych plikach JavaScript
    8. Znikające zmienne i funkcje
   2. Testowanie aplikacji przy użyciu konsoli
    1. Otwieranie konsoli
    2. Przeglądanie błędów przy użyciu konsoli
    3. Śledzenie działania skryptu za pomocą funkcji console.log()
    4. Przykład — korzystanie z konsoli
    5. Diagnozowanie zaawansowane
     1. Kontrolowanie działania skryptu za pomocą debuggera
     2. Obserwowanie skryptu
   3. Przykład diagnozowania
 11. CZĘŚĆ VI Dodatki
  1. A DODATEK Materiały związane z językiem JavaScript
   1. Źródła informacji
    1. Witryny
    2. Książki
   2. Podstawy języka JavaScript
    1. Witryny
    2. Książki
   3. jQuery
    1. Witryny
    2. Książki
   4. Zaawansowany język JavaScript
    1. Artykuły i prezentacje
    2. Witryny
    3. Książki
   5. CSS
    1. Witryny
    2. Książki
  2. Skorowidz
 12. Przypisy
  1. ROZDZIAŁ 1 Pierwszy program w języku JavaScript
  2. ROZDZIAŁ 6 Animacje i efekty
  3. ROZDZIAŁ 9 Rozbudowa interfejsu użytkownika
  4. ROZDZIAŁ 12 Interakcje i efekty jQuery UI
  5. ROZDZIAŁ 13 Wprowadzenie do technologii AJAX
  6. ROZDZIAŁ 17 Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
  7. DODATEK A Materiały związane z językiem JavaScript

Product information

 • Title: JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III
 • Author(s): David Sawyer McFarland
 • Release date: July 2015
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888328305502