9 ROZDZIAŁ

Rozbudowa interfejsu użytkownika

Przekonałeś się, jak przy użyciu biblioteki jQuery i niewielkich fragmentów kodu JavaScript można rozszerzać możliwości formularzy, obrazów oraz odnośników. Nauczyłeś się dodawać do swoich stron animacje i tworzyć proste elementy interfejsu użytkownika, takie jak wysuwający się formularz do logowania (patrz strona 216) czy też animowany pasek z miniaturkami zdjęć (patrz strona 225). Być może teraz jesteś gotów na poznanie bardziej złożonych elementów interfejsu użytkownika, takich jak okna dialogowe, zestawy kart oraz etykietki ekranowe. Mógłbyś się nauczyć tworzenia takich rozwiązań od zera, jednak — zgodnie z tym, czego się dowiedziałeś na stronie 265 — istnieje wiele wtyczek jQuery, które już je ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.