11 ROZDZIAŁ

Dostosowywanie wyglądu jQuery UI

Widżety jQuery UI mają ujednolicony wygląd — kalendarz do wyboru dat wygląda podobnie jak karty, które z kolei wyglądają podobnie jak okno dialogowe oraz etykietki ekranowe. Jeśli zgromadzisz kolekcję odrębnych wtyczek jQuery implementujących te same widżety, lecz napisanych przez różnych autorów, stracisz bardzo dużo czasu na modyfikowanie arkuszy stylów po to, by zapewnić ich spójny wygląd. Jednolity sposób prezentacji, jaki zapewniają wszystkie widżety jQuery UI, oznacza, że można tworzyć aplikacje o spójnym wyglądzie bez konieczności poświęcania niezliczonych godzin na samodzielne modyfikowanie kodu CSS.

Co jednak zrobić, gdy już dysponujemy witryną o własnym, charakterystycznym wyglądzie i chcemy ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.