Rozdział 10. Rozwijanie interfejsu

Strona WWW może sprawiać wrażenie długiej, jednostronicowej broszury. Odwiedzający są przytłoczeni, jeśli muszą przewijać wiele stron tekstu i rysunków, a nie mogą znaleźć potrzebnych informacji. To od Ciebie zależy udostępnienie użytkownikom narzędzi umożliwiających dotarcie do szukanych materiałów. Przy użyciu języka JavaScript można usprawnić stronę i ułatwić korzystanie z niej przez ukrywanie treści, jeśli nie są potrzebne, i zapewnienie łatwego dostępu do informacji.

W tym rozdziale poznasz cztery standardowe techniki, które ułatwiają czytanie stron i korzystanie z nich. Kontrolki accordion i panele z zakładkami pozwalają umieścić dużo informacji na małym obszarze, ponieważ użytkownik może kliknąć ...

Get JavaScript. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.