O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Typy danych i zmienne w JavaScripcie

Największą zaletą JavaScriptu jest to, że jest on dość „pobłażliwy”, w szczególności jeśli chodzi o typy danych. Gdy posiada się z łańcuch znaków i następnie chce się go wykorzystać jako liczbę, będzie to w tym języku całkowicie prawidłowe (oczywiście tak długo, jak długo łańcuch znaków naprawdę zawiera liczbę, a nie na przykład adres e-mail). Jeśli później zechce się te same dane potraktować znowu jako łańcuch znaków, to także będzie prawidłowe.

Z drugiej strony można jednak powiedzieć, że owa pobłażliwa natura JavaScriptu jest jednym z gorszych aspektów tego języka. Jeśli próbuje się dodać do siebie dwie liczby, a mechanizm JavaScriptu interpretuje zmienną przechowującą jedną z nich jako typ łańcucha ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required