O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Przechwytywanie zdarzeń

Zdarzenia pozwalają na dowiedzenie się, co robi użytkownik lub kiedy strona jest ładowana. Przechwytywanie i obsługa zdarzeń pozwalają kodowi na wykonywanie odpowiednich rzeczy we właściwym czasie i służą użytkownikom programów.

Bez względu na to, dlaczego mają miejsce bądź też w jaki sposób są implementowane, zdarzenia w JavaScripcie powiązane są z obiektami i nie stanowią wewnętrznej części samego języka. Zazwyczaj, kiedy pracuje się z przeglądarkami, zdarzenia odnoszą się do DOM zaimplementowanego w każdej z nich.

Choć istnieje domyślne zachowanie powiązane z każdym ze zdarzeń, to zdarzenia mogą być wykorzystywane do modyfikowania bądź dodawania nowej funkcjonalności. Rozszerzenie zachowania zdarzenia może ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required