O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Podstawowe obiekty BOM

BOM (Browser Object Model) jest zbiorem obiektów dziedziczonym po kontekście przeglądarki, w którym funkcjonuje większość aplikacji JavaScriptu. Czasami nazywa się go Document Object Model Level 0 lub nawet po prostu DOM, jednak jest to ograniczony zbiór wspólnych obiektów webowych, które są dostępne dla JavaScriptu od wcześniejszych wersji przeglądarek Netscape Navigator oraz Internet Explorer.

Spojrzenie na BOM

BOM tworzy hierarchię obiektów: każdy obiekt na każdym poziomie dostępny jest za pośrednictwem obiektu rodzica znajdującego się nad nim. Wszystkie elementy BOM dostępne są poprzez window, czyli element najwyższego poziomu. Poziom niżej znajduje się obiekt document, który był już często wykorzystywany w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required