O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. DOM — Document Object Model

Jedną z najistotniejszych zmian związanych z JavaScriptem spowodowały prace podjęte przez konsorcjum W3C wspólnie ze wszystkimi producentami przeglądarek (w tym Netscape’em oraz Microsoftem), mające na celu utworzenie spójnego modelu obiektowego. Zgodzono się, by wszystkie najważniejsze przeglądarki obsługiwały ten model, eliminując w ten sposób większość problemów (jeśli nie wszystkie) związanych ze zgodnością pomiędzy przeglądarkami. Choć domyślny Browser Object Model, omówiony w poprzednim rozdziale, udostępnił sporo różnych możliwości, duża część implementacji tego modelu oparta była na wpływie jednej przeglądarki (bądź też jednej firmy produkującej przeglądarkę) na inne. Z czasem prowadziło to do ogromnej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required