Rozdział 1. Pierwsze kroki i uzyskiwanie pomocy

W tym rozdziale wyznaczamy podwaliny pod pozostałą część książki. Wyjaśniamy w nim sposób pobrania, instalacji i uruchamiania R.

Co jednak ważniejsze, nauczysz się tu uzyskiwać odpowiedzi na pytania. Społeczność R gwarantuje obfitość dokumentacji i pełne wsparcie. Nie jesteś sam. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze źródła pomocy:

Dokumentacja zainstalowana lokalnie

Wraz z instalacją R na komputerze uzyskujesz dostęp do rozbudowanej dokumentacji. Możesz przeglądać dokumentację lokalną (receptura 1.7) i przeszukiwać ją (receptura 1.9). Jest zdumiewające, jak często poszukujemy odpowiedzi w internecie, gdy okazuje się, że od samego początku można ją znaleźć w zainstalowanej dokumentacji.

Widoki ...

Get Język R now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.